Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slow Webshop

1. Definities

 • "Slow" verwijst naar de webshop Slow, gevestigd te Markt 8 in Waalre, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59803347.

 • "Klant" verwijst naar elke persoon of entiteit die aankopen doet op de Slow webshop.

 • "Producten" verwijst naar de goederen en/of diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op de Slow webshop.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Slow en haar klanten met betrekking tot de aankoop en levering van producten via de Slow webshop.

3. Bestellingen en Overeenkomsten

 • Door een bestelling te plaatsen op de Slow webshop, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Slow. Slow behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, om welke reden dan ook.

4. Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen op de Slow webshop zijn vermeld in Euro's (EUR) en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 • Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden op de webshop.

5. Levering

 • Slow zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde producten binnen de geschatte levertijden te bezorgen. De exacte levertijd kan variëren afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid van producten.

 • Verzendkosten en verzendopties worden vermeld op de Slow webshop en zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode.

6. Retourbeleid

 • Slow hanteert een retourbeleid dat beschikbaar is op de webshop. Klanten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van het product een retourverzoek indienen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het retourbeleid.

7. Garantie en Aansprakelijkheid

 • Slow staat garant voor de kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten. Klachten en garantieclaims moeten binnen een redelijke termijn worden gemeld.

 • Slow is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

8. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, merknamen en content op de Slow webshop blijven eigendom van Slow of haar licentiegevers.

9. Privacy en Gegevensbescherming

 • Slow verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat beschikbaar is op de webshop.

10. Wijzigingen en Rechtsgebied

 • Slow behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op de Slow webshop.

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Contactgegevens Slow Webshop:

Slow
Markt 8, 5581GK Waalre

Email: info@slowreflector.nl
Telefoon: +31 6 51 87 59 36
KvK-nummer: 59803347